De Waterberg

Afvalbeleid

Bij de parkeerplaats staat een afvalcontainer voor huisafval.
Kampversiering, kapotte tenten e.d. dient u zelf mee te nemen en thuis weg te gooien.
Bij afwezigheid van de vuilcontainer dient u uw afval mee naar huis nemen.